Over de Verhalenbrink

De Verhalenbrink is de plek waar inwoners van het dorp en de omgeving hun persoonlijke herinneringen over vroeger kwijt kunnen. Hierdoor blijven de verhalen bewaard voor later. De thema's worden gekozen op basis van de betekenis die ze voor de gemeenschap hebben gehad.

Naast de website is er een actieve ontmoetingsplek in Bibliotheek Beilen en wisselend op verschillende plekken in Aa en Hunze. Hier wordt het verhaal van de inwoners verteld in tentoonstellingen aan de hand van verhalen, foto’s en topstukken uit de collectie van de diverse samenwerkingspartners.

Privacy
De Verhalenbrink.nl respecteert de privacy van bezoekers en gebruikers van het platform en zorgt ervoor dat persoonlijke informatie die je ons verschaft (bijvoorbeeld als je een account aanmaakt) vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder geven we je meer informatie over de manier waarop we dit doen.

Als je een account aanmaakt of ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons in dit kader toestuurt, bewaard zolang als nodig is voor het beheer van jouw account respectievelijk zo lang als nodig is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van je e-mail. Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen je daarom geen account aan te maken en/of op een andere manier persoonsgegevens aan ons te verstrekken (bijv. per e-mail) voordat je daarvoor toestemming hebt gekregen.

Zie ook: Nieuwe Europese privacy wetgeving https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

 

Cookies
Verhalenbrink.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies.  Deze cookies worden gebruikt om deze website naar behoren te laten functioneren en om het gebruik van de website te kunnen meten. De gegevens worden gebruikt om de website voor de gebruiker te verbeteren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. 

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wanneer je de website een volgende keer weer bezoekt wordt de opgeslagen informatie teruggestuurd naar de servers. Cookies worden onder andere gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden.

 

Disclaimer en gebruiksvoorwaarden
Iedereen is welkom om een bijdrage te leveren aan de website, door het vertellen van een verhaal of door te reageren op verhalen. Hier zijn wel enkele regels aan verbonden.

  1. Voor het plaatsen of aanpassen van je verhalen op Verhalenbrink.nl kun je je aanmelden met je Facebook-account of met een e-mailadres en wachtwoord. De naam waarmee je bent aangemeld (voor- en achternaam) wordt onder de titel van je verhaal geplaatst. 
  2. Door zelf een verhaal in te sturen verklaar je je akkoord met plaatsing op de website en eventueel gebruik van je verhaal voor projecten in overeenstemming met de missie.
  3. Content mag nooit beledigend, discriminerend of nodeloos kwetsend zijn.
  4. Content mag nooit scheldwoorden of obscene taal bevatten.
  5. Content mag geen reclame-uitingen, links naar illegale zaken, vertrouwelijke informatie of privé-gegevens van derden bevatten.
  6. Wanneer je een bijdrage levert, sta je ervoor in dat je de rechten hebt om deze bijdrage openbaar te maken en dat je daarmee dus geen inbreuk pleegt op eigendomsrechten van derden. Ga daarom zorgvuldig om met wat je plaatst. Zorg ervoor dat jouw bijdrage geen rechten van anderen schendt en dat je in alle gevallen een juiste vermelding van bronnen, verwijzingen en rechthebbenden aanbrengt in de bijdragen die je levert.
  7. Met het plaatsen van een reactie gaat de gebruiker akkoord met de spelregels. De redactie van Verhalenbrink.nl heeft het recht om bijdragen van de schrijvers/ correspondenten aan te passen of te verwijderen indien deze wat kwaliteit of relevantie betreft niet passen of anderszins in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden. De redactie kan een bijdrage aanvullen, verbeteren of verrijken. Indien een wezenlijke aanpassing plaatsvindt, dit ter beoordeling van de redactie, zal de schrijver/ correspondent, mits er een e-mailadres is geleverd, voorafgaand aan openbaarmaking worden geïnformeerd. Hij/zij kan dan besluiten de bijdrage te handhaven of in te trekken. Indien een bijdrage een inbreuk maakt op rechten en/of de privacy van derden, zal de redactie van Verhalenbrink.nl deze direct aanpassen of verwijderen.
Alle rechten voorbehouden